Din overskrift

Til vore medlemmer.


På den netop afholdte ekstraordinære generalforsamling var der tilmeldt 10; men der kom afbud fra tre. Vi gennemførte således med syv deltagere.
Efter en gennemgang af situationen ved formanden, var der ikke tilslutning til og derfor mulighed for, at videreføre NTK som klub i den nuværende form. En opløsning var der heller ikke tilslutning til, og som en konsekvens af dette, blev vor indstilling om en videreførelse af NTK som netværk uden kontingent betaling vedtaget; idet alle stemte for en videreførelse af NTK som netværket ”NTK 2018 ”
Undertegnede blev valgt som formand og sekretariat, og fik til opgave at sammensætte en styregruppe bestående af minimum tre personer. Udover undertegnede blev Thomas Hesselby udpeget sammen med Anders Bloch fra Scan-Shipping.

Beslutning som vedtaget:

Nordjysk Transportklub opløses i sin nuværende form, og netværket ”NTK 2018” dannes.
Alle vore nuværende medlemmer i 2017, overføres til det nye netværk. Medlemskab af det nye netværk bliver gratis. Der skal ikke længere betales kontingent. Meningen hermed er, at ”NTK 2018” med virkning fra 2018, vil anvende den ved udgangen af 2017 etablerede formue til forskellige arrangementer med deltagerbetaling, delvis deltagerbetaling, eller fri deltagelse. Arrangementerne vil i et vist omfang fortsat være faglige, men der vil herudover tilbydes arrangementer af mere social karakter med netværksvedligehold og samvær. Tanken er, at NTK netværket vedligeholdes indtil den nuværende formue er anvendt. NTK netværk skal ledes af en styregruppe på mindst tre medlemmer.
Ønsker nye medlemmer optagelse i netværket, for derved at kunne deltage i nævnte arrangementer, kan dette kun ske ved indbetaling af et af styregruppen fastsat indskud.

Efterfølgende er styregruppen sammensat og består af følgende:
Peter J. Petersen (formand/sekretariat), Falke Consult.
Thomas Hesselby (kasserer), Hesselby Shipping.
Morten Ottesen, Coop Distribution.
Anders Bloch, Scan shipping.
Finn Petersen, DHL
Kent Bentzen, Nordisk Transport Udvikling

Strukturen bliver:
Styregruppen.
Klubregler (udarbejdes)
Årsmøde med kort dagsorden (første gang november 2018).
Hjemmesiden bibeholdes og opdateres.

På den ekstraordinære generalforsamling anmodede man formanden om, når medlemmerne orienteres, at vedhæfte medlemslisten 2017, samt at opfordre nævnte medlemmer til gerne at melde tilbage med forslag til arrangementer mv. i det nye netværk.
Vi modtager derfor gerne forslag til fremadrettede aktiviteter.
Medlemsliste vedhæftet.


Venlig hilsen
Peter J. Petersen
NTK 2018

Vellykket besøg hos Bladt Industries den 4. april 2017.
Vi havde 27 deltagere, fik et spændende indlæg om virksomhedens aktiviteter såvel i Danmark som i England og Tyskland + lidt forfriskninger. Herefter var vi på rundtur på virksomheden i Aalborg Øst. Hele besøget varede lidt mere end tre timer.
En stor tak til Bladt Industries for den modtagelse vi fik.

Navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger
Nordjysk Transportklub - (+45) 30526470 - pjp@tdcspace.dk