Om Nordjysk Transportklub nu NTK 2018

 

Klubbens formål er at øge medlemmernes viden om national og international transport og logistik, samt at opbygge et fagligt og personligt netværk for vore medlemmer bl.a. gennem faglige og eller sociale arrangementer.

På en ekstraordinær generalforsamling den 28. november 2017 blev Nordjysk Transportklub opløst og omdannet til en netværksklub "NTK 2018", til hvilken alle medlemmer pr. 28. november 2017 er blevet overført som medlemmer uden kontingentbetaling.

NTK 2018 har således pr. 28. november 2017 43 medlemmer.

Nordjysk Transportklubs formue pr. 28. november 2017 blev overført til netværket NTK 2018. NTK 2018 vil fortsætte med at arrangere faglige arrangementer indenfor transport og logistik; men vil også som noget nyt, invitere til arrangementer af mere social karakter, for at bibeholde og udvikle medlemmernes netværk. NTK 2018 vil blive opløst, når formuen af .28. november 2017 er anvendt.

 

 

 

 

Arrangementer.

Vi har nu fokus på følgende emner:

Virksomhedsbesøg.

Besøg på krydstogtskib i Aalborg Havn.

En temadag i 2018.

Førerløst transportudstyr, lastbiler, terminaltraktorer, stackers, gaffeltrucks etc.- muligheder og teknologi.

Voksende nethandel, lagerforskydninger, transport og logistik.

Alternative brændstofformer mod mere miljø og bæredygtighed.

Sociale netværksarrangementer.

Foredrag med emner der kan bidrage til øget viden og flere kompetencer.

 

Se i øvrigt under INVITATIONER på denne hjemmeside.

 

 

 

Bestyrelsen.

 

Formandens beretning for 2016.

Torsdag den 16. februar 2016 afholdt NTK ordinær generalforsamling på Hotel Aalborg. Efter generalforsamlingen fik vi en orientering om Nordisk Transport Udvikling ved direktør Kent Bentzen.

Vi fulgte vor fastlagte dagsorden, og under punktet ”valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant, blev følgende bestyrelsesmedlemmer genvalgt:

På valg:

Peter J. Petersen, Falke Consult.

Finn Petersen DHL.

Peter Nikolajsen, Alfa Laval.

Jens Peder Bjerg, Danske Fragtmænd.

Klaus Nielsen DHL.

Morten Ottesen, (Ralog) Jysk Svinetransport.

Per Holm-Pedersen, Itn/vision

Suppleant: Claus Rosenbeck, Aalborg Havn.

Jens Peder Bjerg, ønskede ikke genvalg.

Niels Birk, Danske Fragtmænd, blev indstillet af bestyrelsen.

Alle modtog genvalg, og Niels Birk blev indvalgt.

 

Herefter så bestyrelsen således ud:

 

Bestyrelsen

Peter J. Petersen Falke Consult

Thomas Hesselby, TH Shipping

Kent Bentzen, Nordisk Transport Udvikling

Finn Petersen, DHL

Peter Nikolajsen, Alfa Laval

Klaus Nielsen, DHL

Morten Ottesen, Jysk Svinetransport

Suppleant: Claus Rosenbeck, Aalborg Havn.

 

Årets øvrige arrangementer.

 

Onsdag den 30. marts 2016, inviterede vi til et virksomhedsbesøg hos Coolshop Bøgildsmindevej 3 - 9400 Nørresundby.

 

Besøget startede klokken 15:30, hvor Jacob Risgaard fra Coolshop modtog os.

Jacob gav os en spændende rundvisning og fortalte om virksomheden, der nu er vokset

til en betydende aktør i den konstant voksende handel på internettet. Jacobs biler blev der også tid til at se, og efter et par timer blev der budt på flæskesteg, vand og kaffe i Coolshop kantinen. 23 deltagere deltog i besøget, som blev afsluttet efter et spændende forløb på tre timer.

 

Tirsdag den 24. maj 2016 inviterede vi til et virksomhedsbesøg på og hos Aarhus Havn.

 

Aarhus Havn er i konstant udvikling, og har vækst på mange områder. En spændende havn at besøge og høre om. Vi så et kraftcenter, der understøtter og er katalysator for transport- og logistikudvikling, som lægger faciliteter til og understøtter det store havnesamvirke og kloster som havneområdet udgør i transport og service sammenhæng.

Ved besøget var Aarhus Havn vært for en let anretning med forfriskninger.

Vi kørte i bus fra Aalborg klokken 14:00 og var retur klokken ca. 20:00 efter en spændende tur. Der deltog 14 medlemmer på turen

 

Tirsdag den 8.november 2016, inviterede vi til et virksomhedsbesøg hos Nordex –Food A/S, Blytækkervej 6, Dronninglund klokken 16:00, hvor Egon Sørensen modtog os, og fortalte om virksomheden i form af en præsentation omkring produkter, salg, indkøb, transport & logistik, plus lidt tal.

Efterfølgende fik vi rig mulighed for smagsprøver (ost), og til de kræsne, var der sandwich, dertil kaffe, øl og vand ad libitum. Da vi lidt efter 18:00 var klar til at afslutte besøget, overraskede Egon os med gaver bestående af en fyldig produktpose til hver deltager. En stor tak til Egon for et flot foredrag, fin forplejning og den store gæstfrihed.

Vi havde et kraftigt snevejr på dagen; og et par deltagere nåede desværre ikke frem.

De medlemmer der trodsede mørke og sne fik en rigtig god oplevelse.

 

NTK har et samarbejde med Danske Speditører Nord. Her igennem blev der den 21. januar tilbudt et uddannelsesmøde om de nye speditøruddannelser, og den 11.januar tilbudt et lokalt toldkursus bl.a. om det nye toldkodeks.

 

Bestyrelsesmøder 2016.

 

Der har i 2016 været afholdt tre bestyrelsesmøder, herudover har vi i bestyrelsen løbende arbejdet med aktuelle emner og muligheder, der kunne have medlemmernes interesse. Vi modtager i den sammenhæng gerne henvendelser fra alle jer medlemmer, hvis i har emner, vi bør tage op.

Vi har nu fokus på følgende emner:

Virksomhedsbesøg.

Et besøg hos Bladt Industries, som vi nu har udsat til (marts) 2017.

NTK 30 års jubilæum 2017.

En temadag i 2017.

Førerløst transportudstyr, lastbiler, terminaltraktorer, stackers, gaffeltrucks etc.- muligheder og teknologi.

Voksende nethandel, lagerforskydninger, transport og logistik.

Alternative brændstofformer mod mere miljø og bæredygtighed.

 

Medlemsstatus.

 

Klubben havde ved afslutningen af 2015 - 51 medlemmer. I 2016 mistede vi et enkelt medlem; men fik også tilgang af to nye medlemmer, så vi ligger nu på 52 medlemmer.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at opfordre alle vore medlemmer til at anbefale NTK og være med til at hverve nye medlemmer.

 

Det har været et år, hvor vi har kunnet mærke, at mange af vore medlemmer også fortsat har kæmpet lidt med de udfordringer den globale økonomi har givet os.

Der er mange gøremål, og kerneforretningerne er i fokus.

NTK kom flot igennem 2016.

Vi håber på et godt 2017, med flere spændende tilbud til medlemskredsen.

Det er vigtigt, at klubben er til stede, når det gælder relevante tansportsammenhænge og praktisk transportpolitik, der har betydning for vor landsdel. Vi skal forsat kunne informere vore medlemmer om udviklingen, dels gennem vort netværk og hjemmesiden, dels via temadage, konferencer og lignende.

Herudover er de personlige netværk, der opbygges i vor klub af stor betydning.

Jeg ser frem til, at 2017 bliver et nyt aktivt år for Nordjysk Transportklub.

 

Jeg vil hermed indstille min beretning til forsamlingens godkendelse og ønske vor klub og dens medlemmer fremgang og et godt virke i 2017.

 

Peter J. Petersen

Formand

Nordjysk Transportklub

Invitationer.

Invitation til markering af NTKs passage af mere end 30 år som klub & transportnetværk i Nordjylland.

Invitationer er udsendt på medlemsmail.

Har du ikke modtaget din invitation så kontakt os.

Arrangementet: Lørdag den 6. maj 2017 10:30, byder vi på rundvisning i Aalborg Kongres & Kultur Center "bag facaden", Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Vi mødes ved hovedindgangen.

Rundvisningen tager ca. 1.5 time, og herefter spiser vi samlet frokost i Restaurant Papegøjehaven.

Tilmelding senest fredag den 31. marts 2017 til: pjp@tdcspace.dk

Deltagelse i nævnte arrangement er gratis for klubbens medlemmer, medlemmer med personligt medlemskab kan naturligvis kun deltage med det pågældende medlem. Medlemmer med firmamedlemskaber kan deltage med op til tre medlemmer.

Vi har en begrænsning på 30 deltagere, så man kommer med i den rækkefølge tilmelding indgår. Ved maks. 30 deltagere, lukker vi for yderligere deltagelse.

Frokosten inkluderer to genstande eller to vand.

For afbud efter tilmelding op til en uge før arrangementet, opkræves kr. 200,00 pr. person.

For afbud herefter eller udeblivelse på dagen opkræves kr. 400,00 pr. person

Hvis man har et virksomhedsmedlemskab, kan stedfortræder møde fra den pågældende virksomhed. 

Vi ses.

Invitation til virksomhedsbesøg. 

Tema: Pioner i en konkurrencepræget offshore sektor, med høje krav til effektivitet og med logistiske- og transportmæssige udfordringer,

 

Tirsdag den 4. april 2017, vil vi gerne invitere til et virksomhedsbesøg hos Bladt Industries, Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst.

Vi skal være ved hovedindgangen klokken 16:00, hvor produktionschef Jesper Bangsborg vil modtage os. Der er parkeringsmuligheder ved hovedindgangen.

i forventer, at besøget vil vare ca. 3 timer.

 

Bladt Industries er en dynamisk og nytænkende aktør på offshore markedet, og har været det lige siden de første havvindmølleparker blev opført. Bladt Industries har været involveret i udviklingen i branchen lige fra den spæde begyndelse.
I 2002 var Bladt Industries således de første nogensinde til at producere en offshore substation.

Bladt Industries er markedsførende inden for udvikling og produktion til offshore sektoren.

 

Vi håber, at mange af vore medlemmer kan afse tid til at deltage.

Tilmelding til NTK på mail pjp@tdcspace.dk

Alternativt på telefon: 30526470

Deltagelse er gratis for klubbens medlemmer.

Vi kommer til at spadsere en del udendørs.

Der vil ved besøgets afslutning blive serveret en let forfriskning.

Sidste tilmelding: Onsdag den 29. marts 2017.

 

Vi ser frem til en spændende oplevelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat, styregruppe og kontakt.

Sekretariat:

Plateauet 86, 9000 Aalborg. Mobil (+45)  30526470 - mail: pjp@tdcspace.dk eller via hjemmesiden (Kontakt).

Styregruppe

Peter J. Petersen Falke Consult (Formand)

Thomas Hesselby, TH Shipping (Kasserer, næstformand)

Morten Ottesen, CD Skalborg

Anders Bloch, Scan-Shipping AS

Finn Petersen, DHL

Navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger
Nordjysk Transportklub - (+45) 30526470 - pjp@tdcspace.dk