Om Nordjysk Transportklub nu NTK 2018

 

Klubbens formål er at øge medlemmernes viden om national og international transport og logistik, samt at opbygge et fagligt og personligt netværk for vore medlemmer bl.a. gennem faglige og eller sociale arrangementer.

På en ekstraordinær generalforsamling den 28. november 2017 blev Nordjysk Transportklub opløst og omdannet til en netværksklub "NTK 2018", til hvilken alle medlemmer pr. 28. november 2017 er blevet overført som medlemmer uden kontingentbetaling.

NTK 2018 har således pr. 28. november 2017 43 medlemmer.

Nordjysk Transportklubs formue pr. 28. november 2017 blev overført til netværket NTK 2018. NTK 2018 vil fortsætte med at arrangere faglige arrangementer indenfor transport og logistik; men vil også som noget nyt, invitere til arrangementer af mere social karakter, for at bibeholde og udvikle medlemmernes netværk. NTK 2018 vil blive opløst, når formuen af .28. november 2017 er anvendt.

 

 

 

 

NTK besøg på Skagen Havn 21.september 2021

NTK besøg på hos Martec i Skagen tirsdag den 21.september 2021

Arrangementer.

Vi har nu fokus på følgende emner:

Virksomhedsbesøg.

Besøg på krydstogtskib i Aalborg Havn.

En temadag i 2018.

Førerløst transportudstyr, lastbiler, terminaltraktorer, stackers, gaffeltrucks etc.- muligheder og teknologi.

Voksende nethandel, lagerforskydninger, transport og logistik.

Alternative brændstofformer mod mere miljø og bæredygtighed.

Sociale netværksarrangementer.

Foredrag med emner der kan bidrage til øget viden og flere kompetencer.

 

Fra vort besøg på James Clark Roos - Ørskov Værft Frederikshavn Havn. 

 

Se i øvrigt under INVITATIONER på denne hjemmeside.

 

 

 

 

 

Styregruppen

 

Formandens beretning for 2020.

 

Årsmøde 2020 (udsat Covid-19) afholdt hos Springeren torsdag den 10. juni 2021.

Dagsorden:

 

 1. Beretning om klubaktiviteter i indeværende år.
 2. Økonomi, herunder det aktuelle regnskab og forventet årsresultat.
 3. Evt. valg af medlemmer til styregruppen/ (styregruppen 3-5 medlemmer).
 4. Styregruppens forslag til kommende aktiviteter.
 5. Medlemsforslag til kommende aktiviteter.
 6. Eventuelt.

Formanden var dirigent.

 

Indkaldelsen til Årsmødet udsendt 16. maj 2021. Årsmødet er således rettidigt varslet.

 

Punkt 1.

På grund af Covid-19 restriktionerne måtte følgende aflyses:

19. maj Skagen Havn.

19. maj Martec Skagen.

20. oktober besøg på Frederikshavn Havn.

Styregruppemøder 10.marts, 24. november.

Styregruppemødet den 18. september blev dog gennemført.

 

Punkt 2.

Primo bankkonto: Kr. 113.056,15.

31-12-2020 bankkonto: Kr. 90.949,96

 

Årets resultat: Minus Kr. 22.106,19. Resultatet er lidt bedre end budget, dette skyldes færre aktiviteter pga. Covid-19.

 

Regnskabet blev gennemgået.

Husleje og sekretariat anføres som udgifter i henhold til Skats regler på området bl.a. for foreninger.

 

Der blev i 2020 doneret bl.a. kr. 800,00 til Springeren under punktet repræsentation og gaver.

 

Punkt 3.

Der var genvalg af alle medlemmer i styregruppen.

 

 

 

 

 

 

I henhold til vedtægtsændringen i § 3. blev Claus Rosenbeck Aalborg Havn A/S valgt som suppleant.

 

Punkt 4.

Der arbejdes med besøg på Frederikshavn Havn, Skagen Havn, Martec Skagen og et besøg i Hirtshals hos rederiet Hav – line, der sejler med ”laksefabrikken” Norwegian Gannet.

Punkt 5.

Ingen forslag modtaget.

 

 

Punkt 6.

Ingen kommentarer.

 

 

Formanden afsluttede Årsmødet, og takkede for fremmødet.

 

Man overgik herefter til spisning og socialt samvær.

 

 

 

Ref. PJP 12-06-2021.

 

 

 

Invitationer.

Invitation til markering af NTKs passage af mere end 30 år som klub & transportnetværk i Nordjylland.

Invitationer er udsendt på medlemsmail.

Har du ikke modtaget din invitation så kontakt os.

Arrangementet: Lørdag den 6. maj 2017 10:30, byder vi på rundvisning i Aalborg Kongres & Kultur Center "bag facaden", Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Vi mødes ved hovedindgangen.

Rundvisningen tager ca. 1.5 time, og herefter spiser vi samlet frokost i Restaurant Papegøjehaven.

Tilmelding senest fredag den 31. marts 2017 til: pjp@tdcspace.dk

Deltagelse i nævnte arrangement er gratis for klubbens medlemmer, medlemmer med personligt medlemskab kan naturligvis kun deltage med det pågældende medlem. Medlemmer med firmamedlemskaber kan deltage med op til tre medlemmer.

Vi har en begrænsning på 30 deltagere, så man kommer med i den rækkefølge tilmelding indgår. Ved maks. 30 deltagere, lukker vi for yderligere deltagelse.

Frokosten inkluderer to genstande eller to vand.

For afbud efter tilmelding op til en uge før arrangementet, opkræves kr. 200,00 pr. person.

For afbud herefter eller udeblivelse på dagen opkræves kr. 400,00 pr. person

Hvis man har et virksomhedsmedlemskab, kan stedfortræder møde fra den pågældende virksomhed. 

Vi ses.

Invitation til virksomhedsbesøg. 

Tema: Pioner i en konkurrencepræget offshore sektor, med høje krav til effektivitet og med logistiske- og transportmæssige udfordringer,

 

Tirsdag den 4. april 2017, vil vi gerne invitere til et virksomhedsbesøg hos Bladt Industries, Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst.

Vi skal være ved hovedindgangen klokken 16:00, hvor produktionschef Jesper Bangsborg vil modtage os. Der er parkeringsmuligheder ved hovedindgangen.

i forventer, at besøget vil vare ca. 3 timer.

 

Bladt Industries er en dynamisk og nytænkende aktør på offshore markedet, og har været det lige siden de første havvindmølleparker blev opført. Bladt Industries har været involveret i udviklingen i branchen lige fra den spæde begyndelse.
I 2002 var Bladt Industries således de første nogensinde til at producere en offshore substation.

Bladt Industries er markedsførende inden for udvikling og produktion til offshore sektoren.

 

Vi håber, at mange af vore medlemmer kan afse tid til at deltage.

Tilmelding til NTK på mail pjp@tdcspace.dk

Alternativt på telefon: 30526470

Deltagelse er gratis for klubbens medlemmer.

Vi kommer til at spadsere en del udendørs.

Der vil ved besøgets afslutning blive serveret en let forfriskning.

Sidste tilmelding: Onsdag den 29. marts 2017.

 

Vi ser frem til en spændende oplevelse.

 

BESØG PÅ JAMES CLARK ROOS (IMO NO 8904496 )

TIRSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2019 kl 16.00

Via Thomas Hesselby har vi fået en enestående mulighed for at

arrangere dette besøg på research vessel James Clark Ross som

er hjemmehørende i Port Stanley på Falklandsøerne.

Skibet er bygget i 1991 på Swan Hunter Shipb. i Wallsend i UK.

Skibet sejler mellem UK og Falklandsøerne og videre til Sydpolen,

hvor englænderne har 5 baser/ stationer med videnskabsmænd.

PRAKTISKE OPLYSNINGER :

Deltagerantal: max. 15.

Tilmelding efter ” først til mølle princippet ”

Mødetid kl 16.00 på parkeringspladsen bag ved ”Krudttårnet ”

Hvis man ønsker samkørsel fra Springeren,

mødes vi ved Springeren kl. 15

Kørselsvejledning:

Når du har passeret krudttårnet på højre hånd, drejes til højre i

lyskrydset og til højre igen ved første vej.

Guider på arrangementet : Claus og Thomas Hesselby.

Efter rundvisningen ca 17.30 går vi tilbage til bilerne og kører til

BONES, Frederikshavn, hvor der er arrangeret spisning.

MENU:

Vælg mellem:

Medium spareribs / Big Boy Burger/Bad Boy Burger /BBQ Chicken

/Kalvefilet-Steak /hertil Pommes Frites og salatbar

I prisen indgår også ½ liter fadøl eller ½ liter sodavand

Pris kr. 160,00

Venligst medbring beløbet

i kontanter og afregn inden spisningen.

Venlig hilsen Peter

Tilmelding senest

søndag d. 22. september til pjp@tdcspace.dk

Invitation til besøg hos MARTEC i Frederikshavn.

Et uddannelsescenter til en maritim karriere.

 

Aalborg den 28. september 2019.

Til medlemmerne af Nordjysk Transportklub.

MARTEC ( Maritime and polytechnic college), blev etableret i 2001. I 2003 overtog MARTEC driften af skoleskibet Danmark fra Søfartsstyrelsen.

MARTEC har tre forskellige afdelinger i Frederikshavn og Skagen, hvor der tilbydes navigations- og søfartsuddannelser, samt udannelse til maskinmester. 

Vi skal besøge MARTEC på adressen Håndbækvej 54 i Frederikshavn.

Dato: Torsdag den 31. oktober 2019.

Tid for besøget: 13:00.

 

Vi forventer at være færdige og klar til hjemkørsel senest 15:30.

Man sørger selv for transport ved evt. samkørsel eller kørsel i egen bil.

Maksimum antal deltagere: 25.

 

Tilmeldingsfrist torsdag den 24. oktober 2019.

Tilmelding til undertegnede på mobil 30526470 eller på mail: pjp@tdcspace.dk

På vegne af Styregruppen

Peter J. Petersen

Formand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat, styregruppe og kontakt.

Sekretariat:

Plateauet 86, 9000 Aalborg. Mobil (+45)  30526470 - mail: pjp@tdcspace.dk eller via hjemmesiden (Kontakt).

Styregruppe

Peter J. Petersen Falke Consult (Formand)

Thomas Hesselby, Hesselby Shipping (Kasserer, næstformand)

John Juul Nielsen, Konsulent

Pia T. V. Andersen, M & V konsulenten

Finn Petersen, DHL

 

Aalborg den 8. november 2018

Referat fra årsmødet tirsdag den 6.november 2018.

Årsmødet blev afholdt hos ”Springeren” Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg.

Deltagere 7.

Dagsorden:

Fastsat dagsorden for årsmødet var følgende:

 1. Beretning om klubaktiviteter i indeværende år.

Der har været afholdt tre styregruppemøder i løbet af året. Sidste planlagte styregruppemøde vil blive afholdt primo december 2018 og vil inkludere julefrokost for medlemmer af styregruppen, gerne med ledsager.

Trafikdage blev i 2018 igen afholdt på Aalborg Universitets Campus Aalborg C, i dagene 26-27 august. Modulet linje 5. handlede om Transport og Logistik.

Vi forsøgte ultimo maj at få ”stablet” et arrangement på benene med et besøg hos Karstens Skibsværft i Skagen og et efterfølgende besøg samme dag hos Skagen Havn; men vi måtte desværre aflys på grund af manglende interesse.

Formanden deltog den 6.- 7. september i transport- og logistikkonferencen CONNECT 2018, som satte fokus på Jyllandskorridoren. Jyllandskorridoren som den essentielle transportkorridor, der udgør forbindelsen mellem Norge, Sverige, Jylland og det europæiske kontinent.
Jyllandskorridoren er afgørende for godstransport, produktion og vækst i de områder, som den forsyner og forbinder.
I forbindelse med CONNECT 2018 samledes politikere og erhvervspersoner over to dage for at debattere den indsats, de prioriteringer og de løsningsmodeller, der er nødvendige for at sikre, at den jyske transportkorridor også i fremtiden kan opretholde sin attraktivitet som en af de vigtigste i Nordeuropa.

 

 1. Økonomi, herunder det aktuelle regnskab og forventet årsresultat.

Formanden gennemgik det aktuelle regnskab, hvor vi ved opstarten af året med NTK 2018 havde en formue på Kr. 163.000. Det ser ud til, at vi i 2018 får et underskud på ca. 20.- 21.000 kr. således at vi ved udgangen af 2018 har en formue på ca.142.000 kr.

 1. Evt. valg af medlemmer til styregruppen/ (styregruppen 3-5 medlemmer).

Anders Bloch er fratrådt hos Scan Shipping Aalborg, og hans afløser meldte afbud til Årsmødet, og har efterfølgende ikke ønsket at overtage den ledige plads. På Årsmødet gav Pia V. Andersen, Miljø & Vognmands Konsulenten, tilsagn om at ville indtræde i styregruppen i stedet for Anders. Pia blev efterfølgende indvalgt i styregruppen.

 1. Styregruppens forslag til kommende aktiviteter.

Vi fortsætter med at se på de muligheder der viser sig omkring evt. deltagelse ved diverse konferencer og lignende, der vedrører transport og logistik. Kommer der interessante havnekonferencer bør vi ligeledes også her være tilstede. Herudover vil vi søge at tilbyde div. arrangementer / foredrag mv. af mere almen interesse og social karakter til vore medlemmer.

 1. Medlemsforslag til kommende aktiviteter.

Her modtog vi ingen forslag.

 1. Eventuelt.

Årsmødet afsluttedes herefter med efterfølgende spisning.

Referent den 6. november 2018.

Peter J. Petersen

Formand

 

Aalborg den 29. oktober 2019

Indkaldelse til årsmøde:

Torsdag den 14.november 2019

Klokken 17:00

”Springeren”

Vestre Fjordvej 81

9000 Aalborg

 

Dagsorden:

Fastsat dagsorden for årsmødet er følgende:

 1. Beretning om klubaktiviteter i indeværende år.
 2. Økonomi, herunder det aktuelle regnskab og forventet årsresultat.
 3. Evt. valg af medlemmer til styregruppen/ (styregruppen 3-5 medlemmer).
 4. Styregruppens forslag til kommende aktiviteter.
 5. Medlemsforslag til kommende aktiviteter.
 6. Eventuelt.

Klubben er er efterfølgende vært ved en let anretning, vand, øl og kaffe.

Har man lyst til en rundvisning inden årsmødet, er man velkommen til at møde på Springeren klokken 15:30. Rundvisningen varer ca. én time.

Ønsker man at deltage i rundvisningen, skal dette anføres ved tilmelding.

Tilmelding senest fredag den 8.november 2019 til undertegnede, af hensyn til bestilling af maden.

 

 

Med venlig hilsen

Peter J. Petersen

Formand

 

Navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger
Nordjysk Transportklub - (+45) 30526470 - pjp@tdcspace.dk